Yogi Bhajan

 

Harbhajan Singh, også kjent som Yogi Bhajan og Siri Singh Sahib, spirituell leder og entreprenør som introduserte Kundalini Yoga til vesten i slutten av 60 tallet. Det sies at Yogi Bhajan begynte med Kundalini i en alder av 5-6 år og ble mester ved 16 års alder. Han mente at Kundalini var en yogaform som som gav raskest endring og som lett kunne integreres i hverdagen. Kundalini er beskrevet som "yoga for housekeepers" da det er lagt opp slik at du skal kunne gjøre din yoga hver dag og fremdeles leve ditt vanlig liv med jobb, hus og familie.

 

 

Yogi Bhajan kom til vesten ikke for å bare holde klasser, men for å utdanne lærere som kunne spre teknikkkene videre. Han holdt over 8000 klasser og inspirerte tusenvis av mennesker til å leve sitt liv på beste måte. Yogi Bhajan har gitt oss en fantastisk arv av teknikker, som vil hjelper oss og fremtidige generasjoner til å leve i fred med oss selv og hverandre og høyne vår egen og menneskers felles bevissthet.