top of page
Hvordan Pax ble født...
Pax er en fredsbamse som ble født under Gaza-krigen vinteren 2008/2009. Det begynte med at vi hadde et sterkt ønske om å formidle kjærlighet og omsorg til barna som ble rammet.

Vi hadde lyst til å lage et håndfast symbol, en amulett, en skytsengel, en bamse, som i all sin form og materie kunne fortelle barna at de har en venn, de er elsket, det er noen i denne verden som bryr seg.

Vi ville så gjerne gi alle gode tanker, styrke og håp en universell form, som uttrykker alt dette bedre enn ord, som er håndfast og konkret. Og den skulle ha en praktisk utforming, som ville gjøre den lett å frakte i stort antall (f.eks. med nødhjelpsforsendelser) og lett for det enkelte barn å få med seg og ikke miste ved fluktsituasjoner (dermed snoren til å feste rundt håndleddet).
 
Slik kom Pax til verden.
 
Fred i hjertet = fred i verden

Den lille vakre bamsen skal hjelpe oss med å formidle at fred starter i hjertene på hver enkelt av oss, forandring blir det først når vi er i stand til å gi fred til verden fra vårt eget hjerte. Vi ønsker at denne bevisstheten skal spre seg som ringer i vann,  gjennom alle hjerter over alle kontinenter og lage en lenke av fred rundt jorda.

 

PAX kommer både som en og i To-PAX (2-stk) hvor tanken er at du kan beholde den ene og gi bort den andre til en venn, eller en du tror trenger en venn. Slik spres budskapet. 

 
Støttespiller
Uttalelse om PAX MY FRIEND
«Vi trenger måter å konkretisere gode fredsbudskap på i vår verden, ikke minst måter som når frem til både voksne og barn. I dette arbeidet hører symboler og handling nøye sammen, og PAX MY FRIEND kombinerer disse to elementene på fint og konkret vis. Som fredsforsker, filosof og foredragsholder ser jeg den viktighet som slike budskap har, og jeg er derfor glad for å kunne være en støttespiller for arbeidet med PAX MY FRIEND.

Henrik Syse, forsker ved Institutt for fredsforskning, Oslo.»
 
 
 

Visjon
Vi skal skape en fredsbevegelse som
går i gjennom alle hjerter, over alle kontinenter!

PAX ble født i et hav av håp og opphavet sa: “Gå ut i verden og fortell menneskene en glemt sannhet: At de er selv fredens opphav. Velg fred i ditt hjerte, så gir du fred til verden. Når du har fortalt den glemte sannhet til et menneske, rekker du ut hånden din som et tegn på at du er en venn. Så hjelper dere hverandre å huske og skaper en fredsbevegelse som går i gjennom alle hjerter, over alle kontinenter." Og så gikk PAX ut i verden for å fortelle om den glemte sannhet...

 

PAX was born in a sea of hope which in the original said, "Go out into the world and tell people the Forgotten Truth: that they themselves are the origin of Peace. Choose peace in your heart, and you will give peace to the world. Once you've told the Forgotten Truth to a man, reach him your hand as a sign of friendship. Then you will help each other to remember, and create a peace movement that runs through every heart, in every continent. " And then PAX went out to tell the world about the Forgotten Truth ...

bottom of page